ΓαλλίαArrow

Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France Antibes 6.00 x 23.00 31 December 2021 €359,000 Enquire
France Antibes 7.00 x 30.00 49 December 2021 €295,000 Enquire
France Antibes 7.00 x 30.00 48 December 2021 €550,000 Enquire
France Antibes 6.00 x 23.00 47 December 2021 €275,000 Enquire
France Antibes 6.00 x 23.00 98 December 2021 €400,000 Enquire
France Antibes 6.00 x 23.00 110 December 2021 €275,000 Enquire
France Antibes 6.00 x 23.00 109 December 2021 €310,000 Enquire
France Antibes 7.00 x 30.00 106 December 2021 €295,000 Enquire
France Antibes 7.00 x 30.00 150 December 2021 €375,000 Enquire
France Antibes 6.00 x 23.00 147 December 2021 €225,000 Enquire
France Antibes 5.00 x 15.00 161 January 2021 €115,000 Enquire
France Antibes 7.00 x 30.00 175 December 2021 €340,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France Beaulieu 5.00 x 19.00 33 December 2018 €79,000 Enquire
France Beaulieu 5.00 x 19.00 50 December 2018 €70,000 Enquire
France Beaulieu 4.00 x 12.00 112 December 2018 €40,000 Enquire
France Beaulieu 6.00 x 19.00 123 December 2018 €170,000 Enquire
France Beaulieu 4.00 x 12.00 126 December 2018 €45,000 Enquire
France Beaulieu 6.38 x 26.00 160 December 2018 €150,000 Enquire
France Beaulieu 5.00 x 16.00 171 December 2018 €59,000 Enquire
France Beaulieu 6.00 x 19.00 169 December 2018 €90,000 Enquire
France Beaulieu 5.12 x 19.00 176 December 2018 €50,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France Cap d'Ail 5.00 x 18.00 59 December 2027 €499,000 Enquire
France Cap d'Ail 10.00 x 35.00 57 December 2027 €2,000,000 Enquire
France Cap d'Ail 5.00 x 18.00 62 December 2027 €330,000 Enquire
France Cap d'Ail 5.00 x 18.00 60 December 2027 €395,000 Enquire
France Cap d'Ail 5.00 x 15.00 170 January 2027 €185,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France La Napoule 5.00 x 25.00 79 December 2024 €465,000 Enquire
France La Napoule 4.00 x 12.00 86 December 2024 €140,000 Enquire
France La Napoule 5.00 x 14.00 84 December 2024 €250,000 Enquire
France La Napoule 5.00 x 14.00 81 December 2024 €250,000 Enquire
France La Napoule 4.00 x 12.00 146 December 2024 €125,000 Enquire
France La Napoule 5.00 x 18.00 167 January 2029 €199,000 Enquire
France La Napoule 5.00 x 18.00 168 January 2029 €345,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France Frejus 5.00 x 18.00 67 December 2025 €200,000 Enquire
France Frejus 7.00 x 30.00 66 December 2025 €595,000 Enquire
France Frejus 4.00 x 10.00 68 December 2025 €76,000 Enquire
France Frejus 5.00 x 18.00 151 December 2025 €115,000 Enquire
France Frejus 5.00 x 15.00 165 January 2025 €110,000 Enquire
France Frejus 4.00 x 10.00 164 January 2025 €52,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France St Raphael 6.00 x 25.00 104 March 2021 €380,000 Enquire
France St Raphael 7.00 x 25.00 122 January 2031 €504,000 Enquire
France St Raphael 8.00 x 30.00 120 January 2031 €969,000 Enquire
France St Raphael 8.00 x 30.00 159 January 2031 €969,000 Enquire
France St Raphael 8.00 x 30.00 158 January 2031 €969,000 Enquire
France St Raphael 8.00 x 30.00 157 January 2031 €969,000 Enquire
France St Raphael 8.00 x 25.00 155 January 2031 €504,000 Enquire
France St Raphael 8.00 x 25.00 154 January 2031 €504,000 Enquire
France St Raphael 8.00 x 25.00 153 January 2031 €504,000 Enquire
France St Raphael 7.00 x 25.00 152 January 2031 €504,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France Baie des Anges 7.00 x 24.00 82 December 2020 €295,000 Enquire
France Baie des Anges 7.00 x 24.00 149 December 2020 €155,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France Golfe Juan 5.00 x 12.00 74 July 2024 €155,000 Enquire
France Golfe Juan 5.00 x 12.00 73 July 2024 €145,000 Enquire
France Golfe Juan 5.00 x 12.00 72 July 2024 €145,000 Enquire
France Golfe Juan 6.00 x 15.00 71 July 2024 €240,000 Enquire
France Golfe Juan 6.00 x 15.00 70 July 2024 €275,000 Enquire
France Golfe Juan 6.00 x 15.00 107 July 2024 €175,000 Enquire
France Golfe Juan 5.00 x 12.00 125 July 2024 €85,000 Enquire
France Golfe Juan 7.00 x 20.00 128 July 2024 €395,000 Enquire
France Golfe Juan 7.00 x 20.00 144 July 2024 €220,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France St Maxime 5.00 x 18.00 103 December 2021 €375,000 Enquire
France St Maxime 5.00 x 18.00 127 December 2021 €330,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France St Jean 3.00 x 10.00 101 December 2021 €48,000 Enquire
France St Jean 7.00 x 23.00 100 December 2021 €590,000 Enquire
France St Jean 5.00 x 18.00 95 December 2021 €195,000 Enquire
France St Jean 5.00 x 18.00 94 December 2021 €225,000 Enquire
France St Jean 3.00 x 8.00 113 December 2021 €1,400 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France Menton 4.00 x 12.00 99 December 2016 €15,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France La Rague 4.00 x 10.00 89 December 2022 €45,000 Enquire
France La Rague 6.00 x 18.00 88 December 2021 €450,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
France Cogolin 5.00 x 18.00 64 December 2019 €170,000 Enquire
France Cogolin 6.00 x 25.00 63 December 2019 €350,000 Enquire

ΙσπανίαArrow

Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
Spain Santa Eulalia 4.80 x 16.00 172 July 2041 €330,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
Spain Ibiza 8.00 x 30.00 166 July 2025 €1,600,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
Spain Puerto Portals 0.00 x 26.00 162 April 2017 €75,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
Spain Roses 3.00 x 20.00 145 July 2031 €100,000 Enquire
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
Spain Marina Port Vell 7.00 x 22.00 132 March 2021 €143,000 Enquire
Spain Marina Port Vell 6.00 x 20.00 131 March 2021 €120,000 Enquire
Spain Marina Port Vell 6.00 x 18.00 130 March 2021 €99,000 Enquire
Spain Marina Port Vell 5.00 x 15.00 129 March 2021 €75,000 Enquire
Spain Marina Port Vell 15.00 x 70.00 138 March 2036 €5,000,000 Enquire
Spain Marina Port Vell 15.00 x 65.00 137 March 2036 €4,500,000 Enquire
Spain Marina Port Vell 15.00 x 60.00 136 March 2036 €4,000,000 Enquire
Spain Marina Port Vell 13.00 x 50.00 135 March 2036 €3,000,000 Enquire
Spain Marina Port Vell 10.00 x 40.00 134 January 2036 €2,400,000 Enquire
Spain Marina Port Vell 8.00 x 30.00 133 March 2036 €900,000 Enquire

ΙταλίαArrow

Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
Λιμάνι Διαστάσεις Κωδικός Αναφοράς Μίσθωση Τιμή Ζήτηση
Italy San Remo 6.00 x 22.00 92 December 2024 €135,000 Enquire
Italy San Remo 5.00 x 15.00 93 December 2024 €99,000 Enquire
Italy San Remo 6.00 x 20.00 124 December 2024 €120,000 Enquire

Dealer Approved

Sunseeker

Η Sunseeker London Group έχοντας σε αποκλειστική "ιδιοκτησία", τα Dealer Approved σκάφη, τα οποία είναι πλήρως ελεγμένα, εξασφαλίζουν όχι μόνον ότι το σκάφος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, αλλά και το ότι έχουν διατηρηθεί με επαγγελματισμό στα χρόνια και για το λόγο αυτό προσφέρουμε τρεις μήνες εγγύηση στα εργατικά που πραγματοποιούνται.

Part Exchanges are available and our extensive network of offices are perfectly placed to make your dream change a reality. Buying a Dealer Approved vessel not only ensures quality and reliability but also the opportunity to trade in your existing vessel without the hassle of finding a buyer and paying brokerage commissions. Our Dealer Approved boats are ever changing so please check back or get in touch with our sales team to learn more.

Close